สอบราคาจ้างค่าก่อสร้างส้วมชาย แบบ 6 ที่/49 และค่าก่อสร้างส้วมหญิง แบบ 6 ที่/49

สอบราคาจ้างค่าก่อสร้างส้วมชาย แบบ 6 ที่/49 และค่าก่อสร้างส้วมหญิง แบบ 6 ที่/49 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.roiet3.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-571900 ในวันและเวลาราชการ ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด