สพป.ร้อยเอ็ด 3 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. และปรับปรุงติดตั้งเสาธงมาตรฐาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,720,600 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ติดต่อสอบถามได้ที่ 043-571900 ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม