สพป.ร้อยเอ็ด 3 สอบราคาโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ภูมิทัศน์ฯ

สพป.ร้อยเอ็ด 3 มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่และภูมิทัศน์ (บดอัดแน่นธรรมดา) ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตลานเอนกประสงค์เสริมเหล็ก คศล.และจัดทำร่องระบายน้ำ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิน 1,060,800 บาท
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-571900 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด