แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงฝึกงาน 102/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Administrator 156
ประกาศโรงเรียนชุมชมบัวคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Administrator 161
ประกาศโรงเรียนชุมชนบัวคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช. ๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Administrator 160
ประกาศโรงเรียนบ้านคำนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Administrator 190
ประกาศโรงเรียนบ้านคำโพนสูง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 และลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Administrator 138
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน เขียนโดย Administrator 129
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Administrator 407
การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด เขียนโดย Administrator 619
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Administrator 596
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Administrator 449