แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 114
ประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 61 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 106
ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 89
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรข้อมูลโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่1 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 81
การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 76
ประชุมกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหรือตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 60
ร่วมแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยแก่ คุณพ่อคำหมุน วิฤทธิ์ชัย เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 57
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มฯ หนองพอกภูเขาทอง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษอังกฤษแกนนำระดับภูมิภาค เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 52
โครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน "สภากาแฟ" จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 47