แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผอ.สพป.รอ.3 ออกเยี่ยมโรงเรียนวังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 84
ผอ.สพป.รอ.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 86
ผอ.สพป.รอ.3 เยี่ยม รร.บ้านสำโรงหนองจอก อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 83
ผอ.สพป.รอ.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 86
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 142
ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ ของผู้บริหารสถานศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 134
ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่เยี่ยม รร.บ้านโคกหนองบัว อ.โพธิ์ชัย เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 102
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.มหาสารคาม เขต 3 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 103
ประชุมหารือข้อราชการเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 93
ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 94