แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.บ้านปลาโด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 172
โครงการจัดค่ายวิชาการและเปิดบ้านวิชาการ ของโรงเรียนในอำเภอเสลภูมิ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 277
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.หนองคำวิทยา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 144
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.หนองไฮภูเขาทอง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 136
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.บ้านหนองบก เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 242
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.บ้านกกตาลดงบังวิทยา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 185
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 185
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.ท่าสีดาวิทยา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 178
งานเปิดบ้านและค่ายวิชาการ Active Learning อำเภอโพนทอง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 173
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของสมาคมฯ ลูกจ้างส่วนราชการ สพป.รอ.3 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 157