แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ ที่ได้รับความเสียหาย เขียนโดย Administrator 33
งาน Open House นิทรรศการโครงงาน ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านสะอาดฯ เขียนโดย Administrator 38
ประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลข้อมูล เข้าระบบ NT Access ของโรงเรียน เขียนโดย Administrator 39
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ชมรมลูกจ้างส่วนราชการ สังกัด สพป.รอ.3 เขียนโดย Administrator 34
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย Administrator 35
ประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ เขียนโดย Administrator 37
ร่วมเป็นเกียรติงานมหกรรมเปิดโลกอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0 เขียนโดย Administrator 35
เข้าร่วมรับชมการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 60 เขียนโดย Administrator 36
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะคนุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย Administrator 225
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ รร.บ้านคำโพนสูง การทดสอบ ระดับชั้น ป.3 (NT) เขียนโดย Administrator 231