แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา อ.เสลภูมิ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 82
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อย อ.เสลภูมิ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 85
การประกวดกิจกรรมยอดนักอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับเขต เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 81
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 96
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน ผู้ประเมินคุณภาพแนวใหม่ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 86
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 เยี่ยม รร.บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 98
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ อ.เสลภูมิ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 82
พัฒนาการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน รุ่น 2 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 89
พัฒนาการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน รุ่น 1 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 70
พัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 82