แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 206
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 155
งานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 156
การประชุมสรุปและรายงานผลการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 127
อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 157
ประชุมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 206
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.ชช.บ้านชมสะอาด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 157
โครงการค่ายวิชาการและนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ ของอำเภอ หนองพอก เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 170
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.บ้านหนองแข้ดง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 144
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium โรงเรียนคุณ ธรรมสร้างคนดี เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 187