แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมพัฒนาทักษะการรู้เรื่องการอ่านการสื่อสารได้ ตามแนวทาง PISA เขียนโดย Administrator 503
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดใช้พลังงานการบริหารจัดการขยะ เขียนโดย Administrator 220
การพัฒนาทักษะการคิด ด้วยกิจกรรม ACTIVE LEARNING วิชาวิทยาศาสตร์ เขียนโดย Administrator 171
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2560 เขียนโดย Administrator 290
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินตามกลยุทธฯ สพฐ. เขียนโดย Administrator 152
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการใช้ OBECMAIL เขียนโดย Administrator 159
อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย Administrator 149
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ปีการศึกษา 60 เขียนโดย Administrator 438
เทศกาลวันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2560 เขียนโดย Administrator 138
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูธุรการโรงเรียน เขียนโดย Administrator 146