แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 28
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 8 ขั้นที่ 1 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 30
ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสนามสอบครูผู้ช่วยจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 61 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 33
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง น้ำและเทคโนโลยี เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 31
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบข้าราชการครู ปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 24
ศึกษาดูงาน สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมส่ง ดร.รัชนิดา ไสยรส เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 26
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 30
ลงพื้นที่ รร.บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ เตรียมความพร้อมสอบ PISA เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 26
เลี้ยงส่ง ดร.รัชนิดา ไสยรส นิติกรชำนาญการ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 31
โครงการออกตรวจพื้นที่แหล่งมั่วสุม ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 28