แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.ท่าสีดาวิทยา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 120
งานเปิดบ้านและค่ายวิชาการ Active Learning อำเภอโพนทอง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 109
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของสมาคมฯ ลูกจ้างส่วนราชการ สพป.รอ.3 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 98
ร่วมงานมุทิตาจิต ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 99
ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ 12 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 77
ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 78
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม กลุ่มศิลานคร เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 96
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 87
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ อ.โพนทอง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 84
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์ทรัพยาฯ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 85