แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังครูธุรการโรงเรียน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 293
ประชุมครูธุรการโรงเรียนเกลี่ยอัตรากำลัง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 293
รับมอบเงินสมทบกองทุนฯ จาก นายคงศักดิ์ เทพสุระ ข้าราชการบำนาญ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 228
ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตราครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 213
มอบเงินกองทุนฯ นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 152
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่มพนาศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 208
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เยี่ยมงานมหกรรมฯ กลุ่มโพธิ์ชัย เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 196
โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 6 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 169
ประชุมประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 153
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่มโพธิ์เงิน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 181