แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 64
ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ การจัดการเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 104
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน "สภากาแฟ จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3" เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 43
โครงการเดินรณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 97
ประชุมการปฏิษัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 69
ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบะเค เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 134
โครงการกิจกรรม เชียร์บอลโลก 2018 ไม่ต้องพนัน ก็มันส์ได้ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 76
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 120
ฟัง Conference "การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ." เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 63
ตรวจเยี่ยมและมอบเงินทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและอยู่ในสภาวะยากลำบาก เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 68