แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 13
งานพิธีบวงสรวงเจ้าปู่กุดเป่ง ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 10
ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ/รดน้ำ ขอรับพรจาก ผู้ว่าฯจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 8
รับ-มอบห้องเก็บวัสดุพร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โดยสรงน้ำพระประจำสำนักงาน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 8
ประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 14
อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของ สพท.ออนไลน์ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 13
อบรมเชิงปฏิบัติการบนระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ UniNet To Schoo เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 12
คณะบอร์ดบริหาร และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 9
ประชุมบุคลากรใน สพป.รอ.3 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 10
ประชุมพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 11