แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 6 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 97
ประชุมประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 77
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่มโพธิ์เงิน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 113
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 114
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 84
งานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 82
การประชุมสรุปและรายงานผลการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 64
อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 87
ประชุมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 120
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.ชช.บ้านชมสะอาด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 79