แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผอ.สพป.รอ.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 15
ผอ.สพป.รอ.3 เยี่ยม รร.บ้านสำโรงหนองจอก อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 14
ผอ.สพป.รอ.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 19
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 79
ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ ของผู้บริหารสถานศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 75
ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่เยี่ยม รร.บ้านโคกหนองบัว อ.โพธิ์ชัย เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 47
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.มหาสารคาม เขต 3 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 41
ประชุมหารือข้อราชการเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 36
ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 28
ประเมินลูกจ้างประจำและเยี่ยมห้องเรียนโรงเรียนบ้านนาทม อ.โพนทอง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 31