แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา" ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 58
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2561 กลุ่มพัฒนาฯลุ่มน้ำยัง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 39
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารฯ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 53
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน อ.โพนทอง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 41
ต้อนรับ นายศิริพงษ์ นาก้อนทอง ดำรงตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการ รร.บ้านนาอุ่ม เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 57
ออกเยี่ยมห้องเรียนพร้อมติดตามการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (CC1) รร.บ้านนาอุ่ม เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 39
ออกเยี่ยมห้องเรียนและตรวจติดตามการจัดอาหารกลางวัน รร.ถนนชัยสามัคคี เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 42
ออกเยี่ยมห้องเรียนและตรวจติดตามการจัดอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองไฮ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 46
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต้อนรับนายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร คณะสพป.สมุทรสาคร เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 39
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 71