แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อย อ.เสลภูมิ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 16
การประกวดกิจกรรมยอดนักอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับเขต เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 21
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 24
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน ผู้ประเมินคุณภาพแนวใหม่ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 17
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 เยี่ยม รร.บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 16
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ อ.เสลภูมิ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 14
พัฒนาการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน รุ่น 2 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 24
พัฒนาการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน รุ่น 1 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 15
พัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 15
ผอ.สพป.รอ.3 ออกเยี่ยมโรงเรียนวังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 16