แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กลุ่มนิเทศติดตามฯ ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 25
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ภาคค่ำ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 209
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 201
ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังครูธุรการโรงเรียน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 206
ประชุมครูธุรการโรงเรียนเกลี่ยอัตรากำลัง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 218
รับมอบเงินสมทบกองทุนฯ จาก นายคงศักดิ์ เทพสุระ ข้าราชการบำนาญ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 161
ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตราครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 139
มอบเงินกองทุนฯ นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 79
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่มพนาศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 121
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เยี่ยมงานมหกรรมฯ กลุ่มโพธิ์ชัย เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 110