แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่1 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 86
ประเมินผู้รับการเสนอชื่อ รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 72
ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 สี่-สมานCRA CHARITY RUN 2018 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 66
ประชุมชี้แจ้ง ข้อราชการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานงบลงทุน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 78
ประชุมชี้แจ้ง ข้อราชการ เรื่องแนวทางการดำเนินการจ้างครูธุรการโรงเรียน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 71
การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 72
การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 90
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 78
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 79
ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬามวยปล้ำ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 95