แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 14
ประชุมเชิงพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ เพื่อเตรียมรับการประเมิน PISA 2018 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 12
ศึกษาดูงานเขตสุจริตและความโปร่งใส ของ สพม.28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 15
ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านยาง ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่เหล็ก เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 14
ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน โรงเรียนบ้านลาด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 10
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 10
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 10
ร่วมรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 10
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 13
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 14