แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ ม่วงสว่าง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 28
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศฯ (ก.ต.ป.น.) ที่ 3/2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 36
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 21
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำยัง มอบสินค้า OTOP ให้ ผอ.สพป.รอ.3 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 40
ประชุมชี้แจ้งการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 24
เข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมสวดมนต์ไหว์พระ วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 37
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 1 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 27
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 95
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 89
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2561กลุ่มพัฒนาฯ เมืองเสลภูมิ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 39