แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2560 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 793
ผอ.เขต เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันกีฬา – กรีฑา ปี 59 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 775
ออกเยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียน เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 787
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีในการทำงาน เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 726
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 807
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 665
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อให้ข้าราชการมีสุขภาพที่ดี เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 717
สพป.รอ 3 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 821
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 940
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 752