แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านหลักสูตรคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา รุ่น 2 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 73
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูฯ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 46
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 37
ผอ.สพป.รอ 3 พบปะและให้กำลังใจ ผู้เข้าอบรมผูคัดกรองเด็กพิการ รุ่น2 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 35
อบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา" ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 66
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการอาหารกลางวันเชิงประจักษ์ จาก สพฐ. เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 30
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงหวาย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 35
ออกเยี่ยมห้องเรียนและตรวจติดตามการจัดอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดงยาง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 29
ตรวจเยี่ยมห้องเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 24
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 31