แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผอ.สพป.รอ.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจัดตั้งค่ายลูกเสือ เขียนโดย Administrator 62
ผอ.สพป.รอ.3 เปิดรั้วโรงเรียนอนุบาลโพนทอง (Open house) เขียนโดย Administrator 92
ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ แข่งขันกีฬาวันครู ปี 2561 อ.หนองพอก เขียนโดย Administrator 149
กิจกรรมงานวันครู "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 เขียนโดย Administrator 134
ประชุมการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด 3 ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย Administrator 131
ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สอบและตัวแทนศูนย์สอบ O-NET เขียนโดย Administrator 120
ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดฯ) เขียนโดย Administrator 101
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ปี 2561 เขียนโดย Administrator 85
สพป.ร้อยเอ็ด 3 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ conference พุธเช้า...ข่าว สพฐ. เขียนโดย Administrator 90
พิธีรับมอบทุนโครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน โรงเรียนในสังกัด เขียนโดย Administrator 77