แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 540
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 583
บรรยาการศการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการและครูธุรการ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 607
บรรยากาศการสอบพนักงานราชการและครูธุรการ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 496
โครงการมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 625
สพป.ร้อยเอ็ด 3 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 678
โครงการมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 531
สร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 573
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดพิธีปฐมนิเทศครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 586
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 608