แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ เขียนโดย Administrator 154
สพป.ร้อยเอ็ด 3 เข้าร่วมประชุมระบบทางไกล VDO Conference (Boot Camp) เขียนโดย Administrator 140
งานกีฬาโพนทองสัมพันธ์ "โพนทองสัมพันธ์เกมส์" ครั้งที่ 13 เขียนโดย Administrator 131
ผอ.สพป.รอ.3 ร่วมงานศิษย์เก่าช่อราชพฤกษ์บุรีรัมย์สัมพันธ์ 46 ปี คืนสู่เหย้า เขียนโดย Administrator 325
พิธีรับมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหรืออยู่ในสภาวะยากลำบาก เขียนโดย Administrator 295
พิธีมอบโต๊ะเก้าอี้พระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณฯ เขียนโดย Administrator 235
สพป.รอ.3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณประจำปี 2561 เขียนโดย Administrator 244
ธนาคารออมสินมอบเงินเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย สพป.รอ.3 เขียนโดย Administrator 230
ผอ.สพป.รอ.3 ติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ต รร.บ้านลาด และ รร.บ้านยาง เขียนโดย Administrator 254
อำเภอหนองพอก มอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย สพป.ร้อยเอ็ด 3 เขียนโดย Administrator 198