แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณประจำปี 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมฯ เขียนโดย Administrator 82
ฌาปนกิจศพ พ่อสมพล วิเชียรศรี บิดาของนายเสนีย์ วิเชียรศรี ผอ.รร.ชุมชนบ้านสว่าง เขียนโดย Administrator 61
โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา เขียนโดย Administrator 107
ผอ.สพป.รอ.3 เยี่ยมชมงานตลาดนัดประชารัฐนักเรียน รร.อนุบาลเมืองหนองพอก เขียนโดย Administrator 87
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยี ระดับปฐมวัย เขียนโดย Administrator 91
ประชุมการสร้างความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง 2560 สู่การปฏิบัติ เขียนโดย Administrator 118
ผอ.สพป.รอ.3 ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่คุณพ่อสมพล วิเชียรศรี เขียนโดย Administrator 80
ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่ติดตามระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เขียนโดย Administrator 69
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน เขียนโดย Administrator 59
ผอ.สพป.รอ.3 ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เขียนโดย Administrator 66