แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เยี่ยมการแข่งขันกีฬา กรีฑา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 66
มอบเงิน กองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 63
รับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 47/2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 64
มอบเงิน กองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิต เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 57
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 58
ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ตัวแทนแข่งขันงานมหกรรมนักเรียน ระดับภาค เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 54
ร่วมกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 171
ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 168
ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองอิโล เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 114