แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 16
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 17
ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬามวยปล้ำ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 19
การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 105
การแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขต เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 93
ประชุมทางไกล เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 56
เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 16
เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ครู นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 9 พ.ย. 61 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 38
ทำบุญและถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์วัดป่าศรีโพนทอง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 42
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถของนักเรียน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 33