แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสัมมนา เสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเขตพื้นที่ฯ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 57
ประชุมสัมมนาวิขาการบทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 34
กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด จุฑาทิพย์ พลเยี่ยม และ รัชนิดา ไสยรส เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 43
ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ เมยวดี เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 40
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งครูผู้สอนปฐมวัย เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 31
ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการทางการศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 28
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 61 รุ่น3 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 21
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 22
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว์พระ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 23
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 74