แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 13
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่มโพธิ์เงิน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 23
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 33
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 9
งานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 16
การประชุมสรุปและรายงานผลการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 7
อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 12
ประชุมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 26
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.ชช.บ้านชมสะอาด เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 8
โครงการค่ายวิชาการและนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ ของอำเภอ หนองพอก เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 13