แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 16
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 14
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 19
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่1 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 17
ประเมินผู้รับการเสนอชื่อ รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 13
ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 สี่-สมานCRA CHARITY RUN 2018 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 15
ประชุมชี้แจ้ง ข้อราชการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานงบลงทุน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 16
ประชุมชี้แจ้ง ข้อราชการ เรื่องแนวทางการดำเนินการจ้างครูธุรการโรงเรียน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 18
การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 16
การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 18