แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 61 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 61
ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 41
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรข้อมูลโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่1 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 20
การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 24
ประชุมกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหรือตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 21
ร่วมแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยแก่ คุณพ่อคำหมุน วิฤทธิ์ชัย เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 11
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มฯ หนองพอกภูเขาทอง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 10
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษอังกฤษแกนนำระดับภูมิภาค เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 12
โครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน "สภากาแฟ" จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 8
นำเสนอการบริหารจัดการของเขตพื้นที่และการบริหารด้านวิชาการ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 64