แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2562 เขียนโดย Administrator 93
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เขียนโดย Administrator 32
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 462
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อม DLTV เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 263
ผอ.สพป.รอ.3 ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาภายใน รร.โพนทองวิทยายน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 136
นิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 155
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล DLTV เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 71
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอโพนทอง ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 119
ประชุมการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 61
แข่งขันกีฬา-กรีฑา อำเภอเสลภูมิ "เสลภูมิเกมส์ 61" เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 67