แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผอ.สพป.รอ.3 ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตลาดแค ร่วมกับ Cluster 12 เขียนโดย Administrator 50
การอบรมกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติ เขียนโดย Administrator 45
ส่งมอบกระดาษคำตอบ O-NET ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย Administrator 46
ผอ.สพป.รอ.3 พร้อมด้วยคณะบอร์ดผู้บริหาร รับชม"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5 เขียนโดย Administrator 30
ผอ.สพป.รอ.3 ออกเยี่ยม รร.บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง และ รร.บ้านสำโรงหนองจอก เขียนโดย Administrator 45
ประชุมประชาคมผู้นำครอบครัวชุมชนนาทมโคกก่อง เพื่อป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด เขียนโดย Administrator 117
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพศึกษาโพธิ์เงิน เขียนโดย Administrator 100
ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Administrator 109
ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 เขียนโดย Administrator 76
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 มอบนโยบาย ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย เขียนโดย Administrator 85