แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย Administrator 94
กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เขียนโดย Administrator 109
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย หัวข้อเรื่อง วิทยาการคำนวณ เขียนโดย Administrator 123
โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ในสถานศึกษา เขียนโดย Administrator 28
รับชมการถ่ายทอดสดการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน เขียนโดย Administrator 41
ประชุมการจัดงานเดิน - วิ่ง "โพนทอง รัน ฟอร์ ไลฟ์ เทิดไท้องค์ราชัน" เขียนโดย Administrator 68
การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย Administrator 29
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ของ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย Administrator 28
รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เขียนโดย Administrator 31
พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมโครงการอบรม (พสน.) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 เขียนโดย Administrator 42