แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 63
การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (DLIT) เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 55
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 35
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาภาษาไทย เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 211
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 125
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 165
บรรยาการศการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการและครูธุรการ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 201
บรรยากาศการสอบพนักงานราชการและครูธุรการ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 123
โครงการมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 218
สพป.ร้อยเอ็ด 3 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 312