แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ภาคค่ำ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 27
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 18
ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังครูธุรการโรงเรียน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 26
ประชุมครูธุรการโรงเรียนเกลี่ยอัตรากำลัง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 25
รับมอบเงินสมทบกองทุนฯ จาก นายคงศักดิ์ เทพสุระ ข้าราชการบำนาญ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 11
ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตราครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 18
มอบเงินกองทุนฯ นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 2
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่มพนาศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 46
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เยี่ยมงานมหกรรมฯ กลุ่มโพธิ์ชัย เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 35
โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 6 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 20