แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 123
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อม DLTV เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 68
ผอ.สพป.รอ.3 ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาภายใน รร.โพนทองวิทยายน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 30
นิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 42
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล DLTV เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 18
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอโพนทอง ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 30
ประชุมการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 13
แข่งขันกีฬา-กรีฑา อำเภอเสลภูมิ "เสลภูมิเกมส์ 61" เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 18
เยี่ยมการแข่งขันกีฬา กรีฑา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 14
มอบเงิน กองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 14