แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ เขียนโดย Administrator 214
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคอำเภอโพนทอง เขียนโดย Administrator 196
สพป.ร้อยเอ็ด 3 ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 เขียนโดย Administrator 165
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่ เขียนโดย Administrator 131
การอบรมพัฒนาทักษะการรู้เรื่องการอ่านการสื่อสารได้ ตามแนวทาง PISA เขียนโดย Administrator 374
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดใช้พลังงานการบริหารจัดการขยะ เขียนโดย Administrator 126
การพัฒนาทักษะการคิด ด้วยกิจกรรม ACTIVE LEARNING วิชาวิทยาศาสตร์ เขียนโดย Administrator 71
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2560 เขียนโดย Administrator 188
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินตามกลยุทธฯ สพฐ. เขียนโดย Administrator 62
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการใช้ OBECMAIL เขียนโดย Administrator 60