แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ การจัดการเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 35
โครงการเดินรณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 38
ประชุมการปฏิษัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 17
ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบะเค เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 48
โครงการกิจกรรม เชียร์บอลโลก 2018 ไม่ต้องพนัน ก็มันส์ได้ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 28
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 40
ฟัง Conference "การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ." เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 17
ตรวจเยี่ยมและมอบเงินทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและอยู่ในสภาวะยากลำบาก เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 15
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 17
ออกเยี่ยมโรงเรียน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 13