แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 367
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อม DLTV เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 214
ผอ.สพป.รอ.3 ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาภายใน รร.โพนทองวิทยายน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 104
นิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 131
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล DLTV เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 53
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอโพนทอง ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 98
ประชุมการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 44
แข่งขันกีฬา-กรีฑา อำเภอเสลภูมิ "เสลภูมิเกมส์ 61" เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 52
เยี่ยมการแข่งขันกีฬา กรีฑา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 47
มอบเงิน กองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 45