แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 111
สพป.ร้อยเอ็ด 3 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 236
โครงการมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 93
สร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 131
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดพิธีปฐมนิเทศครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 174
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 97
ค่ายทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน" เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 140
อบรมพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 238
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย รร.บ้านหนองม่วง เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 147
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย รร.บ้านโพนเฒ่า เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 91