แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะคนุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย Administrator 94
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ รร.บ้านคำโพนสูง การทดสอบ ระดับชั้น ป.3 (NT) เขียนโดย Administrator 82
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ รร.บ้านเหล่าแขมดงกลาง การทดสอบ ระดับชั้น ป.3 (NT) เขียนโดย Administrator 47
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 พร้อมมอบเกียรติบัตร เขียนโดย Administrator 56
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติห้องเรียนสีขาวดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เขียนโดย Administrator 50
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการศึกษา SchoolMIS รุ่นที่ 2 เขียนโดย Administrator 43
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต โรงเรียนวังหลวง เขียนโดย Administrator 26
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต รร. บ้านบ้านหันหน่องสามัคคี เขียนโดย Administrator 31
พิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรโรงเรียนตำบลนางาม ประจำปีการศึกษา 60 เขียนโดย Administrator 28
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการศึกษา SchoolMIS รุ่นที่ 1 เขียนโดย Administrator 32