ประกาศโรงเรียนบ้านคำอุปราช เรื่อง การับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านคำอุปราช เรื่อง การับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านคำอุปราช ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2562 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมดและใบสมัครสอบคัดเลือก