ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,000 บาทต่อเดือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องวิชาการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด