บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพิจารณาย้าย

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพิจารณาย้าย สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ตามมติ กศจ.ร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 คลิ๊กดูบัญชีรายชื่อทั้งหมด