โรงเรียนบ้านโคกสี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูจ้างสอนรายเดือน

โรงเรียนบ้านโคกสี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งครูจ้างสอนรายเดือน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ค่าตอนแทน 6,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินปีการศึกษา 2559 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านโคกสี ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ในวัน และเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ 086-2410596, 0893425217 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด