ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ประจำปี 2561 สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ประจำปี 2561 สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3