โรงเรียนบ้านสีเสียด ประกาศรับครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงเรียนบ้านสีเสียด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านสีเสียด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 22-29 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 093-320-5369 (ผอ.ประสงค์ ปุริโต) ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด