โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว

โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว

ตามประกาศโรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระที่ขาดแคลน สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเอกพลศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลโรงเรียนบ้านดงประเสริฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 3 อัตรา อัตราเดือนละ 5,000 บาท (จ้างโดยเงินนอกงบประมาณ) ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่
17- 21 กันยายน2561 ณ โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดทั้งหมด