ประกาศ เรื่อง โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 - 16.00 น. โทรศัพท์ 085-0097946 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด