ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ

ด้วยโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา จำนวน 3 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ ตั้งแต่วันที่ 23– 27 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 081-0592982 , 091-8177208 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด