โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นผู้ช่วยครู

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองแข้ดง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครู ระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 การสมัคร สมัครด้วยตัวเอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด