ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 - 2 มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด