ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด