รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 043-571699  ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด