ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ให้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ในกลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1 ในกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา, ลำดับที่ 1 ในกลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรม และลำดับที่ 1 - 2 ในกลุ่มวิชาเอกสังคม มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ดาวโหลดรายชื่อและรายละเอียดทั้งหมด