ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตำแหน่งธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตำแหน่งธุรการ การคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ 25 เมษายน 2560 และประเมินความความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนโพนทองวิทยายน อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ดาวโหลดรายชื่อและละเอียดทั้งหมด