ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป การคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และประเมินความความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนโพนทองวิทยายน อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ดาวโหลดรายชื่อและละเอียดทั้งหมด