รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ติดต่อขอซื้อใบสมัคร ราคา 100 บาท และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ระหว่างวันที่ 12 - 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 043-571699 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด