รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ติดต่อขอซื้อใบสมัคร ราคา 100 บาท และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ระหว่างวันที่ 12 - 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 043-571699  ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด