การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ 4 ที่ห้องประชุมสาเกตนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

หนังสือแจ้งทุก ร.ร.และทุก สพท.
แบบรายงานประวัติและผลงาน