คุรุสภาประกาศสรรหารองเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุรุสภาประกาศสรรหารองเลขาธิการคุรุสภา 2 ตำแหน่ง คุรุสภาขอเชิญบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2559 ในวันและเวลาราชการ ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด