ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น

กรุณาอ่านก่อนลงทะเบียน !!!!! หลักสูตรนี้ กคศ. รับรองแล้วนะคะ สามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมได้
.....ศูนย์สะเต็มโรงเรียนอนุบาลโพนทอง (สพฐ.043) เปิดอบรมครูผู้สอนสะเต็ม 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นละ 60 คนเท่านั้น
****วิธีการลงทะเบียน !!!!
.....ครูผู้สอนที่เคยลงทะเบียนอบรมเมื่อปีก่อน ให้คุณครูคลิกเข้าสู่ระบบก่อน โดยใช้ User คือ เลข 13 หลัก Password คือ วันเดือนปีเกิดที่เป็นปี คศ. เช่น 01031983 เป็นต้น จากนั้นเลือกระดับชั้นที่ต้องการอบรม (ถ้าคุณครูไม่เข้าระบบก่อน ระบบจะแจ้งว่า E-mail นี้เคยใช้มาแล้วค่ะ)
.....ครูที่ไม่เคยอบรมมาก่อน ให้คุณครูเลือกระดับที่ต้องการอบรมได้เลยค่ะ จากนั้นกรอกข้อมูลตามที่กำหนดไว้
ปล.....อย่าลืมพิมพ์ใบลงทะเบียนมาแสดงในวันอบรมที่ศูนย์อบรมด้วยนะครับ 
โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://stemreg.ipst.ac.th/all_eventVU20U22-QAYND7R-NLSMU2C-HJU9THW