ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ. ขอเชิญร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ. ขอเชิญร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยสามารถรับชมผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. http://www.obectv.tv
2. http://www.youtube.com/obectvonline
3. http://www.facebook.com/obeconline