ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด หนังสือ ลว 13 มิ.ย.59 เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเด็กด้อยโอกาสและยากจนเพิ่มเติม

ด่วนที่สุด หนังสือ ลว 13 มิ.ย.59 เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเด็กด้อยโอกาสและยากจนเพิ่มเติม ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 
***เนื่องจากขณะนี้ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปตรวจสอบเด็กด้อยโอกาส ยากจน และรายได้ผู้ปกครอง 
***ขอให้รีบดำเนินการเข้าตรวจสอบและอัพโหลดเอกสารแก้ไขข้อมูลเด็กด้อยโอกาสและรายได้ผู้ปกครอง ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น . หลังจากนั้นระบบจะปิดรับการส่งข้อมูลทุกช่องทาง
***วิธีการตรวจสอบ มีดังนี้
1ให้โรงเรียนเข้าระบบที่ เว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec59/
2.เข้าเมนูโรงเรียน แล้วเลือก เมนูย่อย 2.8 จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
3.เลื่อนลงด้านล่าง ดูหัวข้อ ความด้อยโอกาส กับ รายได้ผู้ปกครอง
4.ให้สังเกตว่าถ้า จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน ความด้อยโอกาส 15 คน รายได้ผู้ปกครอง 15 คน 
***คำเตือน ถ้าเป็นอย่างกรณีนี้ให้โรงเรียนรีบดำเนินการอัพโหลดเอกสารแก้ไขข้อมูลด้อยโอกาสและรายได้ ตามคู่มือที่ส่งไปกับหนังสือแจ้ง เพราะข้อมูลจะใช้จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐาน
***ระยะเวลาที่สามารถอัพโหลดได้จนถึง 17 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น . ทางระบบจะปิดรับการส่งข้อมูลทุกช่องทาง
กรณีสงสัยต้องข้อมูลเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อได้ที่ 0813806114 คุณเสาวลักษณ์ 
และ 0812629527 วันทูคอล 0863534796 คุณฐาปกรณ์
///สามารถดาวโหลดหนังสือแจ้งกับขั้นตอนการอัพโหลดได้ที่http://202.143.189.116/myoffice/2559/index.php…