อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365" ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หากท่านใดสนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ www.itrmu.net/tc หัวข้อ "การรับสมัคร Office 365 " หลักสูตรที่ 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-3205206 คุณกาญจนา

<