ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง "อ่านเพื่อแม่" (Read for Mom)

ด้วยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง "อ่านเพื่อแม่" (Read for Mom)  ในวันศุกร์ที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกคนละ 1,250 บาท ผู้สนใจ 1,450 บาท ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด