ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 10"

ด้วย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 10" ในการนี้ ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดอ่านกติกาการประกวด รวมถึงเกณฑ์การตัดสินให้ชัดเจน โดยกำหนดเปิดรับผลงานตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 083-3027711, 02-1186953 หรือ www.intouchcompany.com หรือ www.facebook.com/intouchstaion ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด