การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 ในการนี้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเอกสาร ยื่นแบบขอรับ พร้อมส่งสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th ดาวโหลดรายละเอียดทัั้งหมด