ขอเชิญร่วมถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อครู โดยส่งข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเข้าร่วมประกวด เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

 ขอเชิญร่วมถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อครู โดยส่งข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเข้าร่วมประกวด เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

โดยสามารถส่งข้อเขียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th