ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ. เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ดาวโหลดเอกสารการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ. เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 13การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ. เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 13