ขอเชิญโรงเรียนร่วมส่งนักเรียนและครูเข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"

ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดร่วมส่งนักเรียน และครูอาจารย์เข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 63 ศึกษาเพิ่มเติมที่ www.vstarproject.com