ขอแจ้ง URL ของระบบ Myoffice ใหม่

ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากขณะนี้เป็นปี 2560 สพป.ร้อยเอ็ด 3 จึงขอแจ้ง URL ของระบบ Myoffice ใหม่ จากเดิมคือ http://202.143.189.116/myoffice/2559 เปลี่ยนเป็น http://202.143.189.116/myoffice/2560 และก่อนที่จะเข้าใช้ URL ตัวใหม่ ขอให้เจ้าหน้าที่ สพป.ร้อยเอ็ด 3 และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเข้าไปตรวจสอบหนังสือว่ามีหนังสือค้างส่งของปี 2559 โดยเข้าที่ URL ตัวเดิม ถ้ามีให้รีบดำเนินการให้เรียบร้อย ส่วน URL ตัวใหม่ สามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณครับ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-3806114 คุณเสาวลักษณ์ และ 086-3534796 คุณฐาปกรณ์