คุรุสภาขยายเวลาการจัดประกวดสปอตวิทยุฯ "ครูดี ตามรอยพ่อ..พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"

คุรุสภาขยายเวลาการจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560

ในหัวข้อ "ครูดี ตามรอยพ่อ...พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 240,000 บาท

ขยายเวลาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th