ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือเรียน/หนังสืออ่านเพิ่มเติมห้องสมุด

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือเรียน/หนังสืออ่านเพิ่มเติมห้องสมุด องค์การค้าของ สกสค. ได้จัดพิมพ์หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5383033 ต่อ 526,536,478 โทรสาร 02-5142473 หรือที่ www.suksapanpanit.com ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด