การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ทั้งนี้ผู้ประสงค์เสนอผลงานวิจัยสามารถส่งผลงานวิจัยด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด >>>
http://www.ksp.or.th/